ZBYSZEK PRĘGOWSKI I JEGO BLOG
Wolnym być - mimo wszystko
Robi się późno. Czas ruszać w drogę.

Image

BRZEŚĆ KUJAWSKI – SKĄD PRZYBYLIŚMY?

2,5 tys. lat temu na teren obecnego Brześcia Kujawskiego przybyli pierwsi osadnicy. Ale, kiedy już tu przybyli,  nie byli jedynymi mieszkańcami tych ziem. Rodowici mieszkańcy, a może także przybysze zaznaczyli tu swoją obecność już 13 tys. lat wcześniej – o nich wiemy stosunkowo niewiele. Ale wiemy, że utrzymywali swoje rodziny zajmując się zbieractwem i łowiectwem.  

Więcej, ale też niewiele wiemy o tych, którzy na te tereny Brześcia zaczęli przybywać w VI w.p.n.e. Kim byli? Byli to rolnicy i hodowcy zza Dunaju. Szli całymi latami, a może nawet dziesiątkami lat. Po drodze przedzierali się przez Karpaty i Sudety. Szli i szli, a po drodze rodziły się dzieci i umierali starzy i chorzy.  Szli na północ. Ze słońcem.

I tak idąc, doszli. I znaleźli to, do czego tak długo dążyli – doskonałe miejsce na założenie osiedla. W Osłonkach (8 km na zach. od Brześcia), w zakolu Zgłowiączki, w okolicach jeziora Smętowo, na terenie obecnego Starego Brześcia. Ziemię pod uprawy, bo byli rolnikami i hodowcami, zdobywali wypalając olbrzymie połacie puszczy. A puszcza paliła się dobrze. Pożary gasił tylko deszcz.

Kim są dzisiejszy rodowici mieszkańcy Brześcia - Brześcianie? Czy jest sposób, aby sprawdzić kto potomkiem przybyłych tu 13 tys. lat temu zbieraczy i myśliwych, a kto potomkiem rolników i hodowców sprzed przeszło 2 tys. lat?

Brześć Kuj. prawa miejskie otrzymał w 1250 roku, ale to już wiemy. Musiał być już wtedy dużym i znaczącym miastem. Czy wykorzystał przez te przeszło 700 lat czas i wszystkie swoje szanse na rozwój? Jaki jest teraz – zobaczmy i wspomnijmy tych, o których tak niewiele wiemy.

Wyjaśnienie – prehistoria na podstawie „Prehistoria” Ryszard Grygiel, „Dzieje Brześcia Kujawskiego i ziemi brzeskiej”, tom I.

 

Ps. Dodam jeszcze od siebie, bo pozwoliłem sobie policzyć, że aby się urodzić potrzebowaliśmy do tego dwoje rodziców, czworo dziadków, ośmioro pradziadków itd. A aby urodzić się w Brześciu potomkami Brześcian, którzy przybyli na ziemie brzeskie 2,5 tys. lat temu (ok.125 pokoleń) potrzebowaliśmy – uwaga – 2.126.764.793.255.870.000.000.000.0000.000.000.000 prapra…prapradziadków. I nie pytajcie jak tą liczbę przeczytać